Sillebroen Shopping

Frederikssund, Danmark

Driftsmæssige planer for centret:

  • Vurdere afledte effekter af åbningen af biografen og herudfra proaktivt optimere lejersammensætningen.
  • Iværksætte ekstra markedsførings- og profileringskampagner af centret i forbindelse med åbningen af biografen.
  • Indgå aftaler med nye lejere der yderligere kan styrke Sillebroen som en naturlig, daglig indkøbsdestination.
  • Opgradere parkeringsfaciliteter.

Indkørings- og modningsfasen siden åbningen i 2010 har taget længere tid end forventet. I 2015 lykkedes det imidlertid at vende udviklingen med både stigende kundetal og omsætning i centret.

Som et vigtigt tiltag til at øge kundetilstrømningen og styrke omsætningen i centret, blev der indgået aftale med Nordisk Film Biografer om etablering af en ca. 1.400 m2 biograf i Sillebroen, og biografen åbnede i august 2016. Den positive effekt som biografåbningen har, vil blive et vigtigt led i den fortsatte optimering af lejersammensætningen i centret.

I de forløbne måneder af 2016 udgør antal besøgende indeks 106 i forhold til samme periode i 2015, og omsætningen i centret er på niveau med samme periode året før. Samlet set er der i 2016 sket en væsentlig forbedring af lejersammensætningen i centret. Udover at Nordisk Film Biografer er åbnet, har bl.a. Imerco, Søstrene Grene og Normal også åbnet butik i centret.