Sillebroen Shopping

Frederikssund, Danmark

Driftsmæssige planer:

  • Øge udlejningsgraden ved at indgå aftaler med nye lejere der kan styrke Sillebroen yderligere som en naturlig, daglig destination.
  • Optimering af restauranter, m.v.

Som et vigtigt tiltag til at øge kundetilstrømningen og styrke omsætningen i Sillebroen blev der indgået aftale med Nordisk Film Biografer om etablering af en ca. 1.400 m2 biograf i Sillebroen, og biografen åbnede i august 2016. Den positive effekt, som biografåbningen har, er et vigtigt led i den fortsatte optimering af lejersammensætningen i centret. 

Fitness.dk åbnede som lejer i centret i oktober 2017. Det er ledelsens vurdering, at dette koncept vil medvirke til at øge centrets tiltrækningskraft og i endnu højere grad gøre Sillebroen til en naturlig og daglig destination for forbrugerne i området.

Herudover arbejdes der med optimering af udbud af restauranter. Burger King åbnede i centret ultimo 2017, og der forhandles med endnu et koncept om en placering i centret.

Sideløbende hermed undersøges mulighederne for et salg, og en egentlig salgsproces forventes igangsat medio 2018.