Sillebroen Shopping

Frederikssund, Danmark

Driftsmæssige planer:

  • Vurdere afledte effekter af åbningen af biografen og herudfra proaktivt optimere lejersammensætningen.
  • Fortsætte ekstra markedsførings- og profileringskampagner af centret efter åbningen af biografen.
  • Indgå aftaler med nye lejere der yderligere kan styrke Sillebroen som en naturlig, daglig destination.

Indkørings- og modningsfasen siden åbningen i 2010 har taget længere tid end forventet. I 2015 lykkedes det imidlertid at vende udviklingen og igen opnå stigende kundetal og omsætning i centret. I 2016 udgjorde antal besøgende indeks 106 i forhold til 2015, og omsætningen i centret udgjorde indeks 98.

Som et vigtigt tiltag til at øge kundetilstrømningen og styrke omsætningen i centret, blev der indgået aftale med Nordisk Film Biografer om etablering af en ca. 1.400 m2 biograf i Sillebroen, og biografen åbnede i august 2016. Den positive effekt som biografåbningen har, er et vigtigt led i den fortsatte optimering af lejersammensætningen i centret.

Samlet set er der i 2016 sket en væsentlig forbedring af lejersammensætningen i centret på trods af at Fona er lukket. Udover at Nordisk Film Biografer er åbnet, har bl.a. Imerco, Søstrene Grene og Normal også åbnet butik i centret.

I marts 2017 har Fakta lukket sin butik i centret. Der arbejdes med at tilføre centret et fitness-koncept med henblik på at øge centrets tiltrækningskraft og i endnu højere grad gøre Sillebroen til en naturlig og daglig destination for forbrugerne i området.