BROEN Shopping

Esbjerg, Danmark

I Esbjerg opfører TK Development sammen med CapMan Real Estate et nyt shoppingcenter, BROEN Shopping, på ca. 29.800 m² ved Esbjerg Station. TK Developments ejerandel udgør 35 %.  

88 % af arealet er udlejet. Lejerne er bl.a. Kvickly, H&M, Fitness.dk, Bahne, Kings & Queens, Imerco, Sportmaster, Gina Tricot, Café Vivaldi, Nielsens og Deichmann. 

Byggeriet er i sin afsluttende fase, og åbning af centret er planlagt til 10. april 2017. Centret planlægges udvidet med en biograf, og der er indgået lejekontrakt med Nordisk Film Biografer om en biograf med 8 sale i tilknytning til centret. Lokalplansarbejdet til brug herfor er igangsat. Biografen forventes at kunne åbne i efteråret 2018. 

Projektet er i det fælles selskab klassificeret som en investeringsejendom under opførelse, og TK Development har i regnskabsåret 2016/17 indregnet en betydelig positiv værdiregulering af sin ejerandel af projektet.