Strædet

Køge, Danmark

I umiddelbar tilknytning til Køge Station og butiksområdet i bymidten opfører TK Development et projekt på ca. 34.300 m² som omfatter et retailprojekt på ca. 19.000 m², knap 9.000 m² offentlige funktioner, herunder rådhus og genoptræningscenter, og ca. 6.300 m² boliger. Hertil kommer ca. 13.000 m² parkering. Byggeretterne til rådhus og genoptræningscenter er solgt til Køge Kommune.

Retailprojektet på ca. 19.000 m² er sammen med de ca. 13.000 m² parkering betinget solgt til finske Citycon. Projektet afleveres til Citycon i tre etaper. Første etape som omfatter biograf og restauranter, er færdigopført i maj 2017 og afleveret til køber i juli 2017.

En af entreprenørerne til projektet valgte i august måned 2017 at indgive egenbegæring om konkurs. Konsekvenserne af denne konkurs er en forsinket åbning af projektets retail-del (anden etape), betydelige meromkostninger til færdiggørelse af projektet og forsinket aflevering af en del af boligerne i projektet. Åbningen af butikkerne i anden etape er nu planlagt til 28. september 2017.

Afleveringen af anden etape til Citycon er dermed forsinket, men forventes fortsat afleveret i dette efterår. Dette salg til Citycon forventes fortsat at få en positiv, om end væsentligt reduceret resultateffekt i regnskabsåret 2017/18. En mindre del af projektet forventes færdigt i 2018.

Aktuel udlejningsgrad for det samlede retailprojekt udgør 91 %. Lejerne er bl.a. Irma, Fakta, H&M, Bones, Kings & Queens, Sportigan, Wagner, Gina Tricot, Deichmann og Nordisk Film Biografer med en 6-sals biograf.

Ud af de ca. 6.300 m² boliger arbejder TK Development aktuelt med udviklingen af ca. 3.000 m² boliger med beliggenhed på Rådhusstrædet. Der opføres 28 boliger bestående af både ejerlejligheder og byhuse i to plan. Forhåndssalget er påbegyndt. Byggeriet gennemføres sammen med den øvrige del af projektet, og aflevering af en del af boligerne forventes at kunne ske fra ultimo 2017.