Strædet

Køge, Danmark

Projektet omfatter ca. 34.300 m², ekskl. parkering, og opføres i umiddelbar tilknytning til Køge Station og butiksområdet i bymidten. Det samlede projekt omfatter et retailprojekt på ca. 19.000 m², knap 9.000 m² offentlige funktioner, herunder rådhus og genoptræningscenter, og ca. 6.300 m² boliger. Hertil kommer ca. 13.000 m² parkering. Byggeretterne til rådhus og genoptræningscenter er solgt til Køge Kommune. Retailprojektet på ca. 19.000 m² er sammen med de ca. 13.000 m² parkering betinget solgt til finske Citycon.

Efter problemer med skader på en naboejendom i forbindelse med opstarten af byggeriet og med en betydelig forsinkelse til følge, er der nu fremdrift i byggeriet. Den væsentligste del af projektet forventes fortsat færdigt i efteråret 2017, mens en mindre del af projektet er yderligere forsinket og først forventes færdigt i 2018. Salget til Citycon forventes fortsat at få en væsentlig positiv resultateffekt i regnskabsåret 2017/18 i forbindelse med aflevering af den færdige del af byggeriet til investor.

Aktuel udlejningsgrad for det samlede retailprojekt udgør 78 %. Lejerne er bl.a. Irma, Fakta, H&M, Bones, Gina Tricot, Deichmann og Nordisk Film Biografer med en 6-sals biograf.