Strædet

Køge, Danmark

I umiddelbar tilknytning til Køge Station og butiksområdet i bymidten opfører TK Development et projekt på ca. 34.300 m² som omfatter et retailprojekt på ca. 19.000 m², knap 9.000 m² offentlige funktioner, herunder rådhus og genoptræningscenter, og ca. 6.300 m² boliger. Hertil kommer ca. 13.000 m² parkering. Byggeretterne til rådhus og genoptræningscenter er solgt til Køge Kommune.

Retailprojektet på ca. 19.000 m² er sammen med de ca. 13.000 m² parkering betinget solgt til finske Citycon. Projektet afleveres til Citycon i tre etaper. Første etape som omfatter biograf og restauranter, er færdigopført i maj 2017 og afleveres til køber i juli 2017. Den væsentligste del af projektet forventes færdigt og afleveret i efteråret 2017, mens en mindre del af projektet først forventes færdigt i 2018. Salget til Citycon forventes at få en væsentlig positiv resultateffekt i regnskabsåret 2017/18 i forbindelse med aflevering af den færdige del af byggeriet til investor.

Aktuel udlejningsgrad for det samlede retailprojekt udgør 88 %. Lejerne er bl.a. Irma, Fakta, H&M, Bones, Kings & Queens, Sportigan, Wagner, Gina Tricot, Deichmann og Nordisk Film Biografer med en 6-sals biograf.

Ud af de ca. 6.300 m² boliger arbejder TK Development aktuelt med udviklingen af ca. 3.000 m² boliger med beliggenhed på Rådhusstrædet.  Der opføres 28 boliger bestående af både ejerlejligheder og byhuse i to plan. Forhåndssalget er påbegyndt. Byggeriet gennemføres sammen med den øvrige del af projektet, og aflevering af boligerne kan ske ultimo 2017.