Amerika Have

København, Danmark

Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By & Havn I/S og TK Development, udvikler i et 50/50-ejet joint venture med AP Pension et projekt på Amerika Plads. Projektet – Amerika Have – omfatter ca. 12.000 m² boliger og ca. 500 m² publikumsorienteret erhverv i stueplan. Der opføres 121 kvalitetslejligheder med henblik på salg til private købere, og der er solgt 104 ud af de 121 lejligheder. Avancen ved projektets gennemførelse vil blive indregnet på tidspunktet for lejlighedernes overdragelse til de respektive købere. Udvikling, opførelse og salg af projektet er forløbet tilfredsstillende. Byggeriet afsluttes i april 2017, og overdragelse til køberne vil finde sted fra maj 2017.

For yderligere information, se venligst http://amerikahave.dk/