Galeria Tarnovia

Tarnów, Polen

Driftsmæssige planer:

  • Omrokere lejere for at skabe et bedre kundeflow i centret.
  • Vurdere afledte effekter af åbningen af biografen og herudfra proaktivt optimere lejersammensætningen.
  • Ændre midlertidige kontrakter til almindelige kontrakter på vilkår der er tilfredsstillende for koncernen.
  • Fortsætte ekstra markedsførings- og profileringskampagner af centret efter åbningen af biografen.
  • Øge udlejningsgraden.

Galeria Tarnovia ejes i et joint venture med Heitman, og TK Developments ejerandel udgør 30 %. Galeria Tarnovia er påvirket af en stærk konkurrencesituation i byen. For at forbedre centret og øge dets konkurrenceevne er der sket en omlægning af lejerstrukturen hvilket har medvirket til at skabe et bedre kundeflow i centret. Herudover åbnede en biograf i centret i december 2016, og flere nye lejere kom til. Samlet set har centret nu en væsentligt forbedret udlejningssituation.

Effekten af de forskellige tiltag er begyndt at kunne ses. Omsætningen i 2016 udgjorde indeks 105 i forhold til 2015 og antal besøgende indeks 101. Samtidig blev december 2016 måneden med den højeste omsætning og det højeste antal besøgende på en måned siden centret åbnede. Den positive udvikling er fortsat i 2017, og i de forløbne måneder af 2017 udgjorde omsætningen i centret indeks 119 i forhold til samme periode i 2016, og antal besøgende udgjorde indeks 116.

I forbindelse med en refinansiering af centret i 2016 hjemtog joint venturet et mezzaninlån. Denne låneaftale indeholder en række covenants der løbende skal opfyldes for at lånet kan fastholdes. Der er fortsat behov for at forbedre udlejningen for at de aftalte covenants også fremadrettet vil kunne opfyldes.