Galeria Tarnovia

Tarnów, Polen

Driftsmæssige planer for centret:

  • Etablere biograf med henblik på åbning i december 2016.
  • Omrokere lejere for at skabe et bedre kundeflow i centret.
  • Vurdere afledte effekter af åbningen af biografen og herudfra proaktivt optimere lejersammensætningen.
  • Ændre midlertidige kontrakter til almindelige kontrakter på vilkår der er tilfredsstillende for koncernen.
  • Iværksætte ekstra markedsførings- og profileringskampagner af centret i forbindelse med åbningen af biografen.
  • Øge udlejningsgraden, og der er dialog med potentielle lejere.

Galeria Tarnovia ejes i et joint venture med Heitman, og TK Developments ejerandel udgør 30 %. Driften af centret er påvirket af en stærk konkurrencesituation i byen. Både kundetal og omsætning i centret faldt betydeligt fra 2014 til 2015. Situationen er nu i bedring, og kundetal for de forløbne måneder af 2016 udgør indeks 99 i forhold til samme periode året før, og omsætningen i centret udgør indeks 103. Udlejningsgraden er det seneste kvartal øget fra 89 % til 91 %. 

Der arbejdes med en omlægning af lejerstrukturen i centret, bl.a. er der sket flytning af en større elektronikoperatør, åbnet butikker til flere LPP-koncepter og åbnet en butik til den polske detailkæde SMYK. Herudover er der indgået lejekontrakt med en biografoperatør. Ombygningen til biografen er tilendebragt, og biografen åbner den 16. december 2016.