Galeria Tarnovia

Tarnów, Polen

Driftsmæssige planer:

  • Omrokere lejere for at skabe et bedre kundeflow i centret.
  • Vurdere afledte effekter af åbningen af biografen og herudfra proaktivt optimere lejersammensætningen.
  • Ændre midlertidige kontrakter til almindelige kontrakter på vilkår der er tilfredsstillende for koncernen.
  • Fortsætte ekstra markedsførings- og profileringskampagner af centret efter åbningen af biografen.
  • Øge udlejningsgraden - der er dialog med potentielle lejere.

Galeria Tarnovia ejes i et joint venture med Heitman, og TK Developments ejerandel udgør 30 %. Galeria Tarnovia er påvirket af en stærk konkurrencesituation i byen. Både omsætning i centret og antal besøgende faldt fra 2014 til 2015 og udgjorde i 2015 indeks 96 i forhold til 2014.

For at forbedre centret og øge dets konkurrenceevne har der været arbejdet med en omlægning af lejerstrukturen hvilket har medvirket til at skabe et bedre kundeflow i centret. Som et led i denne omlægning er der bl.a. sket flytning af en større elektronikoperatør, åbnet butikker med koncepter fra den polske detailkæde LPP og åbnet en butik til den polske detailkæde SMYK. Herudover er ombygningen til biografen tilendebragt, og biografen åbnede i december 2016.

Effekten af disse tiltag er begyndt at kunne ses. Omsætningen er i 2016 realiseret med indeks 105 i forhold til 2015, og antal besøgende er realiseret med indeks 101. Der er i december 2016 registreret den højeste omsætning og det højeste antal besøgende på en måned siden centret åbnede.

Samlet set har centret nu en væsentligt forbedret udlejningssituation. Udlejningsgraden er steget fra 86 % sidste år til nu 93 %.