Galeria Sandecja

Nowy Sącz, Polen

Driftsmæssige planer:

  • Fastholde en høj udlejningsgrad i centret.
  • Fortsætte ændringen af midlertidige kontrakter til almindelige kontrakter på vilkår der er tilfredsstillende for koncernen.
  • Forlænge uopsigeligheden på kontrakter med væsentlige lejere i det omfang disse ikke allerede er forlænget.
  • Optimere lejersammensætningen i centret, herunder udskiftning af svage lejere.

Efter i en periode at have været stærkt påvirket af et konkurrerende center som åbnede i byen i efteråret 2013, oplever Galeria Sandecja igen positive takter, men i et langsommere tempo end tidligere forventet. Forskellige tiltag i tidligere år, herunder fokus på at skabe et stærkt lejermiks i stueplan og forbedre førstesalen, har medvirket til at den negative trend med faldende omsætning og besøgstal i centret er stoppet, og i 2017 steg både omsætningen og antal besøgende i centret i forhold til 2016. Der er i 2017 ligeledes gennemført en opgradering af food courten i centret.

Med udgangspunkt i denne forbedrede situation for centret er der lagt en strategi for udlejningen det kommende år. Processen med at konvertere kortvarige lejeaftaler til sædvanlige lejekontrakter med lang uopsigelighed fortsættes, og herudover er fokus at forlænge uopsigeligheden på kontrakter med væsentlige lejere i det omfang disse ikke allerede er forlænget. Udlejningsgraden udgør 99 %.