Galeria Sandecja

Nowy Sącz, Polen

Driftsmæssige planer:

  • Fastholde en høj udlejningsgrad i centret.
  • Ændre midlertidige kontrakter til almindelige kontrakter på vilkår der er tilfredsstillende for koncernen.
  • Optimere lejersammensætningen med traditionelle lejere i stueplan.
  • Opgradere food courten.
  • Forbedre 1. sal med discountbutikker med et stort udvalg af varer til lave priser.

Galeria Sandecja har i en periode været stærkt påvirket af et konkurrerende center som åbnede i byen i efteråret 2013. Omsætningen udgjorde i 2015 indeks 93 i forhold til 2014, og antal besøgende udgjorde indeks 95. 

Ændringen i konkurrencesituationen medførte at lejeniveauet i en periode var under pres. Ledelsen prioriterede at fastholde en høj udlejningsgrad i centret, og der blev indgået flere midlertidige, korte kontrakter på et relativt lavt lejeniveau.

Effekten af forskellige tiltag i 2015, herunder fokus på at skabe et stærkt lejermiks i stueplan og relancere førstesalen, begynder at kunne ses, og den negative trend med faldende omsætning og besøgstal i centret stoppede primo 2016. Omsætningen i 2016 er realiseret med indeks 114 i forhold til 2015, og antal besøgende er realiseret med indeks 101 i forhold til 2015.

Med udgangspunkt i denne forbedrede situation er der begyndende interesse fra nye lejere, og lejere med kort uopsigelighed/midlertidige kontrakter viser ligeledes interesse for at indgå permanente kontrakter med lang uopsigelighed.

Flere midlertidige kontrakter er nu ændret til sædvanlige lejekontrakter, og der ligger en klar strategi for udlejningen det kommende år. Fokus er i første omgang at konvertere de resterende korte kontrakter til sædvanlige lejekontrakter med lang uopsigelighed. I samme forbindelse planlægges en omrokering af enkelte lejere, en udvidelse af enkelte lejemål og en opgradering af food courten.

Ovenstående tiltag er væsentlige elementer i den langsigtede plan for centret med henblik på at centret i løbet af få år igen kan opnå en tilfredsstillende drift og dermed også vil kunne sælges til en pris der er tilfredsstillende for koncernen.