Galeria Sandecja

Nowy Sącz, Polen

Driftsmæssige planer:

  • Fastholde en høj udlejningsgrad i centret.
  • Ændre midlertidige kontrakter til almindelige kontrakter på vilkår der er tilfredsstillende for koncernen.
  • Optimere lejersammensætningen med traditionelle lejere i stueplan.
  • Forbedre 1. sal med bl.a. discountbutikker med et stort udvalg af varer til lave priser.

Efter i en periode at have været stærkt påvirket af et konkurrerende center som åbnede i byen i efteråret 2013, oplever Galeria Sandecja igen positive takter. Bl.a. har forskellige tiltag i 2015, herunder fokus på at skabe et stærkt lejermiks i stueplan og forbedre førstesalen, medvirket til at den negative trend med faldende omsætning og besøgstal i centret stoppede primo 2016. Omsætningen i 2016 udgjorde indeks 114 i forhold til 2015, og antal besøgende udgjorde indeks 101. I de forløbne måneder af 2017 udgjorde omsætningen indeks 112 i forhold til samme periode i 2016, og antal besøgende udgjorde indeks 102.

Med udgangspunkt i denne forbedrede situation er der lagt en klar strategi for udlejningen det kommende år, og fokus er i første omgang at konvertere kortvarige lejeaftaler til sædvanlige lejekontrakter med lang uopsigelighed. Processen er i gang, og flere kortvarige lejeaftaler er konverteret til sædvanlige lejekontrakter. I samme forbindelse er der gennemført en opgradering af food courten i centret, og der planlægges en omrokering af enkelte lejere og en udvidelse af enkelte lejemål. Udlejningsgraden er øget til 96 %.

Ovenstående tiltag er væsentlige elementer i den langsigtede plan for centret med henblik på at centret i løbet af få år igen kan opnå en tilfredsstillende drift og dermed også vil kunne sælges til en pris der er tilfredsstillende for koncernen.