Galeria Sandecja

Nowy Sącz, Polen

Driftsmæssige planer for centret:

  • Fastholde en høj udlejningsgrad i centret.
  • Ændre midlertidige kontrakter til almindelige kontrakter på vilkår der er tilfredsstillende for koncernen.
  • Optimere lejersammensætningen med traditionelle lejere i stueplan.
  • Forbedre 1. sal med discountbutikker med et stort udvalg af varer til lave priser.

Driften af Galeria Sandecja er påvirket af et konkurrerende center som åbnede i byen i efteråret 2013. Både kundetal og omsætning i centret har været faldende, men den negative udvikling er nu stoppet. I de forløbne måneder af 2016 udgør kundetal indeks 102 i forhold til samme periode i 2015, og omsætningen udgør indeks 115.

Fokus har været at fastholde en høj udlejningsgrad i centret, og der er derfor indgået flere midlertidige lejekontrakter på et relativt lavt lejeniveau. Der arbejdes med en langsigtet plan for centret så der inden for en kortere årrække igen kan opnås en tilfredsstillende kundetilstrømning og omsætning i centret. I første omgang var fokus at skabe et stærkt lejermiks i stueplan hvilket er lykkedes. Der arbejdes nu med at udskifte svage lejere og ændre midlertidige lejekontrakter til lejekontrakter på vilkår der er tilfredsstillende for koncernen. Herudover arbejdes der med en forbedring af førstesalen med discountbutikker med henblik på at opnå en bedre udlejningsgrad og sikre et bedre kundeflow i centret.