Zarząd

W skład Zarządu wchodzą
 

Prezes Zarządu - Zygmunt Chyla

Członek Zarządu - Waldemar Sikorski