TKD Polska

Polski oddział TK Development w Warszawie funkcjonuje od 1994 roku. Biuro polskiego oddziału TK Development mieści się przy ul. Mszczonowskiej 2, tuż obok Centrum Handlowego Reduta.

Naszą działalność skupiamy głównie na obiektach komercyjnych (centra handlowe, handlowo - rozrywkowe, parki handlowe). Do tej pory na terenie całej Polski zrealizowaliśmy 14 obiektów handlowych, 2 obiekty biurowe oraz 1 obiekt biurowo - handlowy. Ostatnio w sektorze ‘retail’ zrealizowaliśmy: GALERIĘ TARNOVIA w Tarnowie oraz GALERIĘ SANDECJA w Nowym Sączu, obie otwarte w 2009 roku oraz centrum handlowe NOWY RYNEK w Jeleniej Górze, otwarte w 2015 roku.

Działalność w Polsce rozszerzyliśmy również o inwestycje mieszkaniowe. W roku 2007 rozpoczęliśmy budowę naszego pierwszego projektu mieszkaniowego - TIVOLI na warszawskim Targówku, którego pierwszy etap zakończył się we wrześniu 2008. Drugi etap składający się z Centrum Medycznego Swissmed oraz lokali usługowych został zakończony we wrześniu 2011. 

W czerwcu 2011 roku ruszyła kolejna inwestycja mieszkaniowa, tym razem na warszawskich Bielanach - METROBIELANY. W ramach ukończonych dwóch etapów zbudowaliśmy Budynek A oraz Budynek B i oddaliśmy do użytku łącznie 433 mieszkania. W kwietniu 2016 r ruszyła realizacja 263 mieszkań w Budynku C w ramach trzeciego etapu. Termin ukończenia budowy to wiosna 2018. Docelowo projekt METROBIELANY będzie się składać z 4 budynków, wybudowanych w 4 fazach.

OCHOTA APARTMENTS w Warszawie to nasza najnowsza inwestycja mieszkaniowa, która zakłada budowę 39 mieszkań w formacie butikowym o powierzchni od 26 do 70 m kw. z częścią usługową w parterze oraz parkingiem podziemnym. Przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy miało miejsce  w styczniu 2017 roku z założeniem oddania Obiektu do użytku w ciągu 18 miesięcy. Jest to pierwsza inwestycja polskiego oddziału TK Development, realizowana w sektorze mieszkań na długoterminowy wynajem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TK POLSKA OPERATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w ul. Mszczonowska 2, 02-337  Warszawa. Z administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu: adresu e-mail tkd-warsaw@tk.dk lub numeru telefonu +48 (22) 572 29 10 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia dotyczącego danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia Państwa zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia.

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy rozpatrujący zgłoszenie, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi prawne, podmioty zajmujące się archiwizacja i niszczeniem dokumentów), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. 

Państwa dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych. 

Przysługuje Państwu prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.