Kontakt

TK Polska Operations S.A.

Budynek Decathlon
ul. Mszczonowska 2
02 - 337 Warszawa
tel. (22) 572 29 10
fax (22) 572 29 11
E-mail: tkd-warsaw@tk.dk

Nasze biuro jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Dane rejestrowe spółki:
NIP: 526 - 25 - 39 - 949
REGON: 017279517
KRS nr: 0000010533
Kapitał zakładowy: 20.581.000 PLN (wpłacony w całości)