Forretningskoncept

Idégrundlag

Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom.

Koncernen er en udviklings- og servicevirksomhed, der har specialiseret sig i at være det resultatskabende og kreative bindeled mellem lejer og investor. 

Forretningskoncept

Koncernens strategiske fokus er udvikling af fast ejendom, benævnt development, i Danmark og Sverige. 

Koncernens afviklingsaktiviteter omfatter alle aktiviteter uden for Danmark og Sverige samt færdigopførte ejendomme i drift i Danmark.

Strategi for development

Udvikling af fast ejendom kan i TK Development finde sted efter flere modeller

  • I egne bøger, med eller uden et forudgående salg af projekterne, hvor finansiering af projekterne kan ske i egne bøger eller successivt af køber i takt med projekternes opførelse, også benævnt forward funding. Ledelsens udgangspunkt vil være, at projekterne skal være helt eller delvist forhåndssolgt inden igangsætning af byggeri, og at der bindes et minimum af kapital.
  • Sammen med partnere i opførelsesperioden.
  • Som serviceydelser for tredjemand.

 

Strategi for Afviklingsaktivititer

Koncernens afviklings-aktiviteter vil blive afviklet hurtigst muligt for dermed at frigøre kapital og fokusere på development-aktiviteterne i Danmark og Sverige.

Nettoprovenuet herfra vil blive udloddet til selskabets aktionærer.