Ekstraordinær generalforsamling 2017

TK Development afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 6. september 2017 kl. 14.00 på Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg.

Bestilling af adgangskort samt afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske på  InvestorPortalen.

Antal aktier og stemmerettigheder

Aktiekapitalen udgør nominelt DKK 98.153.335 fordelt på 98.153.335 aktier a nominelt DKK 1. TK Developments aktionærer har 1 stemme pr. aktie på generalforsamlingen.

Download

Valg af bestyrelse

Bestyrelsen består aktuelt af fire personer og er konstitueret med Peter Thorsen som formand og Henrik Tonsgaard Heideby som næstformand.

Bestyrelsen består herudover af Kim Haugstrup Mikkelsen og Arne Gerlyng-Hansen.

Bestyrelsen tilkendegav på den ordinære generalforsamling, at det var bestyrelsens intention at foreslå to nye medlemmer til bestyrelsen senest på generalforsamlingen i foråret 2018, herunder med målsætning om, at en af disse kandidater er kvinde.

Idet Kim Haugstrup Mikkelsen ønsker at udtræde af bestyrelsen, er det imidlertid fundet hensigtsmæssigt at vælge nye bestyrelsesmedlemmer snarest, hvilket er baggrunden for og formålet med den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår på denne baggrund, at bestyrelsen herefter indtil videre skal bestå af fem medlemmer. Idet Kim Haugstrup Mikkelsen som anført udtræder af bestyrelsen, skal der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer, hvor bestyrelsen foreslår:

  • Anne Skovbro, Filantropidirektør hos Realdania
  • Michael Bruhn, Direktør PFA Ejendomme

Profiler af de foreslåede: